Atık ve Atık Yönetimi

Atık ve Atık Yönetimi

Atık ve bertarafı, - atık önleme her yerinde, çevreye duyarlı atık ve geri dönüşüm "Atık ve Bertaraf içinde" Eko-Portal bulunabilir. Yeniden işleme ve böylece doğal kaynakların korunması günlük hayatımızın kaçınılmaz yönleri vardır.