Avfallshantering

Avfallshantering

Avfall och omhändertagande - runt om förebyggande av avfall och miljövänligt bortskaffande och återvinning finns i "avfall och dumpning" på Eko-portalen. Upparbetning och därmed bevarande av naturresurser är oundvikliga aspekter av vårt dagliga liv.