Hallo! Einloggen oder Neu anmelden?

Info

Öko-Branchenbuch, Öko-News und Öko-Jobs - alle Öko Unternehmen auf einen Blick

Tiráž

Tiráž

Za obsah právnì odpovídá podepsaný/á:

 

Jméno a podpis obchodníka:
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
Am Hardtwald 7
76275 Ettlingen
Germany
E-Mail: info@oekoportal.de
WWW: http://valora.de/
Obchodní rejstøík: HRB 361196, Obvodní soud Mannheim
DIÈ: DE143246612

 

Dozorèí rada:
Ralf Bake (Øeditel)
Claudius Lang (Zástupce øeditele)
Prof. Dr. Claus Becker

Pøedseda:
Klaus Helffenstein

 

Odpovìdný dozorèí orgán:
BAFin - Spolkový orgán pro dohled nad finanèními službami
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn

 

Vyjádøení o ochranì osobních údajù

Tato stránka používá piwik, open source software pro statistickou analýzu návštěvník provozu. Piwik používá "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o užívání této webové stránky jsou uloženy na serveru poskytovatele v Německu. Adresa IP je jsou anonymizovány ihned po zpracování a před jejich ukládání. Můžete zabránit instalaci cookies úpravou softwaru prohlížeče; Zdůrazňujeme však, že můžete použít, je-li to nezbytné, ne všechny funkce tohoto webu plně v tomto případě.