Hallo! Einloggen oder Neu anmelden?

Info

Öko-Branchenbuch, Öko-News und Öko-Jobs - alle Öko Unternehmen auf einen Blick

Burzy práce / burza práce / práce / hledání práce

Burzy práce / burza práce / práce / hledání práce

Hledáte nové zamìstnání, pozici dobrovolníka nebo praktikanta nebo èinnost v oblasti pomoci pøi rozvoji nebo dobrobrovolnických službách?
Hledáte pracovní síly, uènì, dobrovolníky nebo praktikanty pro vaše volné pracovní pozice nebo nové projekty?

Nabízíme vám zde možnost na portálech našich z èásti zahranièních partnerù najít nové zamìstnance nebo nového zamìstnavatele.


Pokud provozujete burzu práce s ekologickým zamìøením, ozvìte se nám prosím v pøípadì, že máte zájem o spolupráci.